vuosiloma ja sijaisapu maksullinen lomitus lomituspalvelut lomittajien lukumäärät kustannustiedot
Vuosiloma, sijaisapu
Paikallisyksikkö
Maakunta
31.12.2016
Siikalatva
Pohjois-Pohjanmaa
Koko maa

Vuosiloma
Vuosilomaan oikeutetut
321
2 465
18 716
Käyttäjät
316
2 413
18 102
Päivät
8 027
60 665
458 358
Tunnit
48 188
390 069
2 955 348
Päiviä/käyttäjä
25,4
25,1
25,3
Tunteja/käyttäjä
152
162
163
Päivän pituus h/pv
6
6,4
6,4
Lomittajien työpäivät
8 091
60 430
466 388

Sijaisapu
Käyttäjät
114
908
5 962
Päivät
5 225
44 212
268 322
Tunnit
32 974
296 818
1 823 698
Päiviä/käyttäjä
46
49
45
Tunteja/käyttäjä
289
327
306
Päivän pituus h/pv
6,3
6,7
6,8
Sijaisavun käyttäjät/vuosiloman käyttäjät
36%
38%
33%
Lomittajien työpäivät
5 560
47 334
288 958
Sijaisapupäivien osuus vuosilomapäivistä
65%
72%
59%